ἄγνυμι

ἄγνυμι
Grammatical information: v.
Meaning: `break' (Il.); mostly in κατά̄γνυμι with ᾱ from -α-Ϝαγ- (Björck Alpha impurum 42, 147).
Other forms: ἄξω, ἔαξα or ἦξα, ἔᾱγα, ἅ̆γην or ἐᾰ́γην (on ἐά̄γη at verse end Λ 559 s. Wackernagel Unt. 141, Chantraine Gramm. hom. 18).
Derivatives: ἀγή (ᾱ- in A. R. 1, 554; 4, 941); with reduplication and ablaut ἰωγή? (\< *Ϝι-Ϝωγ-ή) `shelter', if `breaking' (the wind; ξ 533), also im comp. ἐπιωγαί, -ή (ε 404 usw.) dissimilated from *ἐπι-ϜιϜωγαί (but see Bechtel Lex.) `places of shelter'. ἄξος (hardly from σ-aor.) = ἀγμός (Crete). Not PlN Όάξος, i.e. Ϝάξος (Hdt. 4, 154). γακτός (Ϝ-)· κλάσμα H. On Ϝαγανο- s. CEG 6.
Origin: IE [Indo-European]X [probably] [1110] *ueh₂g-?
Etymology: As *Ϝάγ-νυμι (Ϝ certain in Homer) to Toch. wāk- `split apart', caus. `split'. -Ϝωγ- \< *uoh₂g-. Perhaps to Lat. vāgīna `Scheide', cf. Scheide to scheiden. Improbable vervāctum `fallow ground' from *vēre vāctum (Pisani REIE 3, 59ff.).
Page in Frisk: 1,13

Greek-English etymological dictionary (Ελληνικά-Αγγλικά ετυμολογική λεξικό). . 2010.

Look at other dictionaries:

 • άγνυμι — ἄγνυμι (Α) 1. θραύω, συντρίβω, σπάζω 2. (για ήχους) απλώνομαι, διαχέομαι, διαδίδομαι ολόγυρα 3. φρ. «ποταμὸς περὶ καμπὰς πολλὰς ἀγνούμενος», ποταμός με ελικοειδές ρεύμα. [ΕΤΥΜΟΛ. < *Fάγ νυ μι, η ρίζα συγγενής προς το τοχαρικό wāk (= σπάζω,… …   Dictionary of Greek

 • ἄγνυμι — ἄ̱γνῡμι , ἄγνυμι break pres ind act 1st sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἆξον — ἄγνυμι break aor imperat act 2nd sg ἄγνυμι break fut part act masc voc sg ἄγνυμι break fut part act neut nom/voc/acc sg ἆ̱ξον , ἄγω lead aor ind act 3rd pl (epic doric aeolic) ἆ̱ξον , ἄγω lead aor ind act 1st sg (epic doric aeolic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἆξαι — ἄγνυμι break aor imperat mid 2nd sg ἄγνυμι break aor inf act …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἆγεν — ἄγνυμι break aor ind pass 3rd pl (epic) ἆ̱γεν , ἄγω lead imperf ind act 3rd sg (doric aeolic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἦξα — ἄγνυμι break aor ind act 1st sg (attic epic ionic) ἄγω lead aor ind act 1st sg (attic epic ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἦξας — ἄγνυμι break aor ind act 2nd sg (attic epic ionic) ἄγω lead aor ind act 2nd sg (attic epic ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἦξε — ἄγνυμι break aor ind act 3rd sg (attic epic ionic) ἄγω lead aor ind act 3rd sg (attic epic ionic) ἄγω lead aor ind act 3rd sg (attic epic ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἦξεν — ἄγνυμι break aor ind act 3rd sg (attic epic ionic) ἄγω lead aor ind act 3rd sg (attic epic ionic) ἄγω lead aor ind act 3rd sg (attic epic ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἄξαντ' — ἄ̱ξαντα , ἄγνυμι break aor part act neut nom/voc/acc pl ἄ̱ξαντα , ἄγνυμι break aor part act masc acc sg ἄ̱ξαντι , ἄγνυμι break aor part act masc/neut dat sg ἄ̱ξαντο , ἄγνυμι break aor ind mid 3rd pl (doric aeolic) ἄ̱ξαντε , ἄγνυμι break aor part… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἄξονθ' — ἄ̱ξοντα , ἄγνυμι break fut part act neut nom/voc/acc pl ἄ̱ξοντα , ἄγνυμι break fut part act masc acc sg ἄ̱ξοντι , ἄγνυμι break fut part act masc/neut dat sg ἄ̱ξοντι , ἄγνυμι break fut ind act 3rd pl (doric aeolic) ἄ̱ξοντε , ἄγνυμι break fut part… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.